Το πρόγραμμα της Football League 2018-2019

Από τον Σταμάτη Β.

Το Πάμε Αθλητικά σας παρουσιάζει το πρόγραμμα της Football League για το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2018-2019

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 1891 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΗΡΟΔΟΤΟΣ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 1891
ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 1891 Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017
Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 1891 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 1891 Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.
Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908
ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 1891
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 1891 Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 1891
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 1891 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.
Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908
ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 1891 Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ
Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 27η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ
Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 1891 Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 1891
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 1891 Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 1891 Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ
Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 2017 ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 1891
Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ
ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908
Please follow and like us:
error0
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.